Tuesday, August 14, 2012

گوگوش بخشی از عواید کنسرت خود در ترکیه را به زلزله زدگان آذربایجان اهدا می‌کند

No comments:

Post a Comment