Saturday, January 28, 2012

Poster Saeed Malekpour

Poster Saeed Malekpour

یاسر یوسف زاده را آزاد می کنیم

حسین اصغری پنج سال زندان ، بدون یک روز مرخصی

حسین اصغری پنج سال زندان ، بدون یک روز مرخصی

اعلام اعتصاب غذای جعفر اقدامی در زندان رجایی شهر

مخالفت دادستان تهران با اعزام محسن محققی به بیمارستان

تقدیم به مادر شیوا نظر آهاری و تمام شیر زنان میهنم

تقدیم به مادر شیوا نظر آهاری و تمام شیر زنان میهنم

Thursday, January 26, 2012

دیکتاتور به پایان سلام خواهد کرد – پوستر

عدنان حسن پور،1825 روز زندان بدون مرخصی عدنان از ششم بهمن، وارد ششمین سال زندانش می‌شود

نامه جواد علیخانی، دانشجوی دربند، از زندان اوين به مادرش: هستيم، ايستاده، بيدار، اميدوار

نامه جواد علیخانی، دانشجوی دربند، از زندان اوين به مادرش: هستيم، ايستاده، بيدار، اميدوار

پوستری برای آزادی سعید ملک پور

عدنان حسن پور،1825 روز زندان بدون مرخصی عدنان از ششم بهمن، وارد ششمین سال زندانش می‌شود

عدنان حسن پور

عدنان حسن پور

عدنان حسن پور

Monday, January 23, 2012

پوستر تحریم جشنواره حکومتی و غیر مردمی فجر

زندانی های جنبش را به یاد داشته باشیم

به سلامتی و یاد سهراب اعرابی

هشت هزار 8000 زندانی اوین همچنان از سرما می لرزند

هشت هزار 8000 زندانی اوین همچنان از سرما می لرزند

دکتر محمد ملکی جهت اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شد

لحظاتی قبل یاسر یوسف زاده بازداشت شد . …. باهجوم شبانه و اسپری فلفل و