Wednesday, October 26, 2011

محرومیت یک ماهه از ملاقات حضوری برای زندانیان سیاسی به دلیل "سفر دادستان به حج"

محرومیت یک ماهه از ملاقات حضوری برای زندانیان سیاسی به دلیل "سفر دادستان به حج"

 

ملاقات حضوری همه زندانیان سیاسی با خانواده هایشان به دلیل سفر حج دادستان تهران، محمود جعفری دولت آبادی لغو شده است. او در سفر حج خود، بار این ظلم بزرگ را در حالی به دوش

 

 خواهد کشید که قرار است در کنار حاجیانی به طواف و سعی بپردازد که از همه‌ی افراد دور و نزدیک حلالیت طلبیده اند تا بتوانند سبکبار رو در روی خانه خدا بایستند؛ اما آقای دادستان، 


ظاهرا ظلم و حق کشی را گناه نمی‌داند.

 

No comments:

Post a Comment