Thursday, October 20, 2011

محرومیت فرح واضحان از مرخصی استعلاجی

Farah_vazehan

 محرومیت فرح واضحان از مرخصی استعلاجی

فرح واضحان، دو روز بعد از حوادث روز عاشورای تهران، در ۸ دی ماه   سال ۱۳۸۸ در منزل خود بازداشت شد. وی ابتدا به اعدام  محکوم   شد اما حکمش به 17 سال حبس تغییر کرد . وینزدیک به دو سال است بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد، با وجود چهار بار تایید پزشکی قانونی بر لزوم استفاده‌ وی از مرخصی استعلاجی  به علت عدم تامین وثیقه ، هنوز موفق نشده است از مرخصی استفاده کند.

مشکل اصلی فرح واضحان، مشکل قلبی او است که از سال گذشته مداوم با آن درگیر است. مشکلی که به دلیل نوسان شدید و آنی فشار خون در اثر فشارهای ناشی از بازداشت و انفرادی برای وی ایجاد شده و اکنون به شدت او را آزار می‌دهد، به طوری که روزی دو بار آمپول مسکن دریافت می‌کند تا بتواند درد ناشی از این بیماری را تحمل کند. 

No comments:

Post a Comment